Händelser med Snartnosar

30 Januari 2023 Årsmöte, digitalt.

Årsmöte digitalt kl 18.00, se mer info på facebooksidan.

13 December 2022 Luciamorgon, SVT.

Morgonmys med Svartnoslamm i Luciamorgon till skön-sång. Streama på SVT.

21 Oktober 2022 Elmiamössa, Jönköping.

Kom och träffa Svartnosfår och lär sig mer om rasen och föreningen!

28-29 Oktober 2022 Tovningskurs med Kristina, Åkerbo gård.

Lär dig att tova en helt egen Snällfäll. I kursen ingår material och du kommer gå hem med en helt egen Snällfäll av Walliska svartnosfår. Se mer info Facebook evenemang.

Välkommen till 

Walliska Svartnosfårsföreningen

Walliska Svartnosfårsföreningen är en idel förening som bildades 2019-11-01. Föreningen har medlemmar från Sverige och norra Europa.


Föreningens ändamål är:
• Främja Walliska Svartnosfårets utveckling i Sverige och norra Europa.


• Främja forskning och annat arbete med syfte att nå djupare kunskaper om svartnosfårets förutsättningar och möjligheter.


• Främja ett målinriktat och kontrollerat avelsarbete och en ansvarsfull livdjurshandel.


• Skapa kontakt mellan medlemmarna.


Organisationsnummer: 802527-2538


Vill du skaffa Svartnosfår, har du eller vill du stödja denna unika ras så är vi föreningen för dig.


Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss!


Medlemskap i Walliska Svartnosfårsföreningen: 
Enskilt medlemskap: 400 SEK
Familjemedlemskap 500 SEK,
Stöd medlem 200 SEK


Bor man i Sverige betalar man till:
Bankgironummer: 5418-7620


Bor man utanför Sveriges gränser betalar man till:
IBAN: SE92 5000 0000 0510 8105 0853
BIC: ESSESESS
Glöm inte att skriva: Medlemskap vid din betalning