Välkommen till 

Walliska Svartnosfårsföreningen

Walliska Svartnosfårsföreningen är en idel förening som bildades 2019-11-01. Föreningen har medlemmar från Sverige och norra Europa.


Föreningens ändamål är:
• Främja Walliska Svartnosfårets utveckling i Sverige och norra Europa.


• Främja forskning och annat arbete med syfte att nå djupare kunskaper om svartnosfårets förutsättningar och möjligheter.


• Främja ett målinriktat och kontrollerat avelsarbete och en ansvarsfull livdjurshandel.


• Skapa kontakt mellan medlemmarna.


Organisationsnummer: 802527-2538


Vill du skaffa Svartnosfår, har du eller vill du stödja denna unika ras så är vi föreningen för dig.


Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss!


Medlemskap i Walliska Svartnosfårsföreningen: 
Enskilt medlemskap: 400 SEK
Familjemedlemskap 500 SEK,
Stöd medlem 200 SEK


Bor man i Sverige betalar man till:
Bankgironummer: 5418-7620


Bor man utanför Sveriges gränser betalar man till:
IBAN: SE92 5000 0000 0510 8105 0853
BIC: ESSESESS
Glöm inte att skriva: Medlemskap vid din betalning

Copyright © All Rights Reserved

Follow Us