Kommande händelser

Medlemsmöte 1 Oktober 2022, Åkerbo gård i Ölme kl 10-16.

Medlemsmöte för Walliska svartnosfårsföreningen på Åkerbo gård. 

Fika, gå rundvandring hos fåren, lär dig mer om handklippning och hur du ska ta hand om klövar.  Ställ frågor och lär dig mer om rasen.

Mönstringskurs 2 Oktober 2022, Åkerbo gård i Ölme kl 10-16.

Mönstringskurs för föranmälda deltagare. Kursavgift 1200 kr.

På denna kurs håller Marita en praktisk genomgång om hur Walliska svartnosfår görs i ordning inför mönstring samt genomgång hur den mänstring går till.

Välkommen till 

Walliska Svartnosfårsföreningen

Walliska Svartnosfårsföreningen är en idel förening som bildades 2019-11-01. Föreningen har medlemmar från Sverige och norra Europa.


Föreningens ändamål är:
• Främja Walliska Svartnosfårets utveckling i Sverige och norra Europa.


• Främja forskning och annat arbete med syfte att nå djupare kunskaper om svartnosfårets förutsättningar och möjligheter.


• Främja ett målinriktat och kontrollerat avelsarbete och en ansvarsfull livdjurshandel.


• Skapa kontakt mellan medlemmarna.


Organisationsnummer: 802527-2538


Vill du skaffa Svartnosfår, har du eller vill du stödja denna unika ras så är vi föreningen för dig.


Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss!


Medlemskap i Walliska Svartnosfårsföreningen: 
Enskilt medlemskap: 400 SEK
Familjemedlemskap 500 SEK,
Stöd medlem 200 SEK


Bor man i Sverige betalar man till:
Bankgironummer: 5418-7620


Bor man utanför Sveriges gränser betalar man till:
IBAN: SE92 5000 0000 0510 8105 0853
BIC: ESSESESS
Glöm inte att skriva: Medlemskap vid din betalning