Bli medlem i föreningen

Avgifter för 2024

Enskillt medlemskap                 400 kr

Familje medlemskap                 500 kr

Stödmedlem                                100 kr


Bor man i Sverige betalar man till:
Bankgironummer: 5418-7620
Bor man utanför Sveriges gränser betalar man till:
IBAN: SE92 5000 0000 0510 8105 0853
BIC: ESSESESS


Märk betalningen med ditt namn.


För frågor kontakta oss: info@wsf.one.


Varmt välkomna!  

Walliska Svartnosfårföreningen