En förening för dig som är intresserad av rasen Walliska Svartnosfår. Vi jobbar för att främja rasens utveckling och bevarande i Sverige och Norra Europa. Vi jobbar för ett målinriktat och kontrollerat avelsarbete och en ansvarsfull livdjurshandel. Vi vill i föreningen stödja forsking och annat arbete för att få djupare kunskaper om svartnosfårets förutsättningar och möjligheter.  Vi vill skapa kontakt mellan medlemmarna genom olika aktiviteter och träffar.


Walliska svartnosfårsförenigen är associerad med Svenska Fåravelsförbundet och följer deras plan och riktlinjer.